Projekty unijne - CKZ2022

Przejdź do treści
Rekrutacja rozpoczęta!
W Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie rozpoczęła się rekrutacja do udziału
w nowym projekcie „CKZ w Bełchatowie – kierunek przyszłość” współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Celem projektu jest umożliwienie regionom i ludności powiatu bełchatowskiego łagodzenie wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji poprzez rozwój centrum kształcenia zawodowego, w tym wsparcie realizacji zadań dla branż, zawodów dostępnych w ofercie edukacyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie oraz zapewnienie warunków do podnoszenia kompetencji i osiągania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i nauczycieli ww. jednostki.
W ramach pierwszego naboru oferujemy:
1) szkolenie zawodowe SEP dla 20 pełnoletnich uczniów/uczennic technikum elektrycznego, zawodu elektryk i technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pobierających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bełchatowie,
2) szkolenie „Dekoracyjne wykańczanie ścian” dla 5 nauczycieli/lek kształcenia zawodowego branży budowlanej zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bełchatowie.
Kryteria decydujące o udziale w projekcie uczniów/uczennic:
- status ucznia – pobieranie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,
- kierunek kształcenia adekwatny do rodzaju wsparcia,
- wyniki w nauce.

Kryteria decydujące o udziale w projekcie nauczycieli/lek:
- zatrudnienie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie,
- kierunek kształcenia adekwatny do rodzaju wsparcia.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!
Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa do pobrania:
- na stronie internetowej powiatu (www.powiat-belchatowski.pl zakładka Fundusze Europejskie oraz CKZ w Bełchatowie (www.ckzbelchatow.pl)
- w Biurze Projektu (Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego
w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26, pok. A18)
- w sekretariacie placówki (Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 98)
Pliki do pobrania:


W związku z realizacją projektu pn. „CKZ na plus”, który zakłada organizację szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie informujemy o możliwości wzięcia udziału w naborze na
szkolenia organizowane w 2023 roku
 
 
Zainteresowani nauczyciele zatrudnieni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie  mają do wyboru dwie różne formy wsparcia, w tym:
 
1)    Nauczyciele branży: budowlanej, mechanicznej i diagnostyki samochodowej
 
Szkolenie pn. „Instalacja solarna”
 
2)    Nauczyciele branży: mechanicznej, CNC, , diagnostyka samochodowej, , mechanika samochodowa, instalatorstwo solarne, OZE
 
Szkolenie pn.: „Pompy ciepła PCWU, PCWB”
 
 
Główne kryteria naboru:
bezwzględne: nauczyciel kształcenia zawodowego pracujący w CKZ w Bełchatowie,

 
Nauczyciel może skorzystać z większej ilości form wsparcia!!!

 
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne poniżej, jak również w wersji papierowej w Sekretariacie CKZ
w Bełchatowie oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu,
pok. A18).
 

Nabór potrwa do 04.05.2023r.

Dokumenty do pobrania
 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI
 
Informujemy, że nabór do udziału w zajęciach specjalistycznych „AUTOCAD” oraz kursie na Obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach projektu „CKZ na plus” na podstawie   § 3 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie został PRZEDŁUŻONY do dnia 3 marca 2023r.
 
Przed złożeniem kompletu dokumentów należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Formularze rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu, ). Można je także pobrać ze strony szkoły http://ckzbelchatow.pl/
 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Pokoju nr 2 CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo:
kwolska@powiat-belchatowski.pl.
Zapytanie ofertowe
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie zaprasza do złożenia oferty na doposażenie pracowni budowlanej w pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. "CKZ na plus" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Pliki do pobrania:
Uwaga!!
STARTUJEMY Z NABOREM DO UCZESTNICTWA W KURSIE
OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH
III edycja
 
dla uczniów i uczennic
 
Od dzisiaj można składać dokumenty w ostatnim naborze do uczestnictwa w trzeciej edycji kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach unijnego projektu pn. „CKZ na plus”.
 
 
Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły http://ckzbelchatow.pl/   
 
Zainteresowani uczniowie i uczennice kształcenia zawodowego w CKZ w Bełchatowie na kierunkach:
 
- technik mechanik,
 
- technik budownictwa,
 
- technik pojazdów samochodowych,
 
- technik elektryk,
 
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 
- mechanik pojazdów samochodowych,
 
- elektryk,
 
- operator obrabiarek skrawających,
 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 
- monter sieci i instalacji sanitarnych
 
mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym kursie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
 
 
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
- ukończone 18 lat,
- kierunek kształcenia zgodny z regulaminem,
 
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,
 
-ocena z zachowania.
 

Liczba miejsc ograniczona!!!
 
 
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.  
 
 

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 
 
Nabór potrwa do 21.02.2023r.
 
 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl

Uwaga!!
STARTUJEMY Z NABOREM DO UCZESTNICTWA
w zajęciach specjalistycznych w zakresie obsługi programu
„AUTOCAD”
dla uczniów i uczennic
Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych „AUTOCAD” w ramach unijnego projektu pn. „CKZ na plus”.
Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły http://ckzbelchatow.pl/   
Zainteresowani uczniowie i uczennice kształcenia zawodowego w CKZ w Bełchatowie na kierunkach:
- technik mechanik,
- technik budownictwa,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- operator obrabiarek skrawających
mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach specjalistycznych w zakresie obsługi programu AutoCad.
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
- kierunek kształcenia zgodny z regulaminem,
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,
-ocena z zachowania.

Liczba miejsc ograniczona!!!
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.  

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Nabór potrwa do 21.02.2023r.
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl
PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI
Informujemy, że nabór do udziału w zajęciach specjalistycznych w ramach projektu „CKZ na plus” na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie została PRZEDŁUŻONA do dnia 21 października 2022r.
Przed złożeniem kompletu dokumentów należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Formularze rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych, pok. A18). Można je także pobrać ze strony szkoły http://ckzbelchatow.pl/
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl.
REKRUTACJA DO UDZIAŁU
W ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU „CKZ NA PLUS”


 
Zainteresowani uczniowie i uczennice pobierający praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie mają możliwość zdobyć umiejętności poszukiwane na rynku pracy w zakresie obsługi oprogramowania typu Fushion 360. Zajęcia specjalistyczne odbędą się w semestrze zimowym 2022/2023.
 
Kryteria decydujące o udziale w zajęciach specjalistycznych:
- kierunek kształcenia branży mechanicznej, tj. mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik,
 
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,
 
- ocena z zachowania.
 
 
Rekrutacja potrwa od 3 do 10 października 2022 r.
 
Liczba miejsc jest ograniczona.
 
 
Przed złożeniem kompletu dokumentów należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Formularze rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych,
pok. A18). Można je także pobrać ze strony szkoły http://ckzbelchatow.pl/
 
 
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.


 
Ważne! Uczniowie mają możliwość uczestniczyć tylko w jednego rodzaju zajęć w ramach projektu „CKZ na plus”, dlatego, też dokumenty rekrutacyjne osób, które uczestniczyły bądź uczestniczą w innego rodzaju zajęciach w ramach projektu zostaną odrzucone na wstępnym etapie rekrutacji.
 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl
 

Spotkanie organizacyjne dla uczestników II edycji Kursu „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych” odbędzie się
28.09.2022r o godz. 15¹º w Sali 26
Uwaga!!
STARTUJEMY Z NABOREM DO UCZESTNICTWA W KURSIE
OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH
II edycja
dla uczniów i uczennic
Rekrutacja rozpoczęta …. Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do uczestnictwa
w drugiej edycji kursu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach unijnego projektu pn. „CKZ na plus”.
Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły http://ckzbelchatow.pl/      
Zainteresowani uczniowie i uczennice kształcenia zawodowego w CKZ w Bełchatowie na kierunkach:
- technik mechanik,
- technik budownictwa,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik elektryk,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- elektryk,
- operator obrabiarek skrawających,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci i instalacji sanitarnych
mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym kursie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
- ukończone 18 lat,
- kierunek kształcenia zgodny z regulaminem,
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,
-ocena z zachowania.

Liczba miejsc ograniczona!!!
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.  

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Nabór potrwa do 22.09.2022r.
Przemyśl, wybierz i składaj!
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl
Projekt „CKZ na plus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
                                                                                                                  
REKRUTACJA NA KURS OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (I ed.)
W RAMACH PROJEKTU pn. „CKZ na plus”
Zainteresowani pełnoletni uczniowie i uczennice pobierający praktyczną naukę zawodu
w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie mają szansę zdobyć kwalifikacje operatora wózka jezdniowego.
I edycja bezpłatnego kursu odbędzie się w miesiącach maj-czerwiec 2022r.
Rekrutacja potrwa do 11 maja 2022 r.
Przed złożeniem kompletu dokumentów należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa. Formularze rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18). Można je także pobrać ze strony internetowej CKZ w Bełchatowie.
Bezpłatny kurs obsługi wózków jezdniowych przeznaczony jest dla uczniów i uczennic kształcenia zawodowego w CKZ w Bełchatowie z następujących kierunków kształcenia:
technik mechanik, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
- ukończone 18 lat,
- kierunek kształcenia zgodny z regulaminem,
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen
z przedmiotów zawodowych,
-ocena z zachowania.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.

Wszelkie pytania dotyczące projektu i sposobu wypełnienia formularza proszę kierować do sekretariatu CKZ w Bełchatowie oraz biura projektu (p. Kamila Wolska) – sala A18,
tel. 44 733 66 07.
Pliki z dokumentami do pobrania:
1. Regulamin
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie
4. Oświadczenie-wizerunek

Uwaga!!
STARTUJEMY Z NABOREM DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPECJALISTYCZNYCH
z BRANŻY BUDOWLANEJ
 
dla uczniów i uczennic
 
 
Rekrutacja rozpoczęta …. Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do uczestnictwa
w unijnym projekcie pn. „CKZ na plus”.
 
 
Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Zespół Strategii i Rozwoju Powiatu, pok. A18) jak również na stronie internetowej szkoły http://ckzbelchatow.pl/   
 
Zainteresowani uczniowie i uczennice kształcenia zawodowego w CKZ w Bełchatowie na kierunkach:
 
- technik budownictwa,
 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 
- monter sieci i instalacji sanitarnych
 
mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach specjalistycznych z branży budowlanej.
 
 
 
Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
- kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu zajęć specjalistycznych,
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów zawodowych,
 
-ocena z zachowania.
 

Liczba miejsc ograniczona!!!
 
 
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.  
 

PAMIĘTAJ! Przed złożeniem kompletu dokumentów koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 
 
Nabór potrwa do 05.04.2022r.
 
Przemyśl, wybierz i składaj!
 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie CKZ w Bełchatowie oraz w Biurze projektu pod nr telefonu 44 733 66 07 lub napisać zapytanie mailowo: kwolska@powiat-belchatowski.pl
Powiat Bełchatowski
realizuje projekt współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
pn. „CKZ na plus”
w związku powyższym
ZAPRASZAMY
Nauczycieli zatrudnionych w  Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie ( branży budowlanej, energetyki odnawialnej, mechanicznej, diagnostyki i mechaniki samochodowej, elektrycznej i elektronicznej), do wzięcia udziału w szkoleniach:
·        Audyt energetyczny
·        Inteligentny dom
·        Szkolenie budowlano – wykończeniowe

Termin rekrutacji upływa 31 marca 2022r.

Poniżej znajdują się dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego                     w Bełchatowie, przy ul. Czaplineckiej 96,  w tym Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Formularze oraz  Regulamin dostępne są również w Biurze Projektowym – Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej 26.
Nasi partnerzy:
Wróć do spisu treści