Historia - CKZ2022

Przejdź do treści
Centrum  Kształcenia Praktycznego (od 1.09.2019 Centrum Kształcenia Zawodowego) w Bełchatowie istnieje od 1 stycznia 1997 roku  i powstało jako jedne z pierwszych 16 CKP w kraju. CKP stanowią istotna  innowację systemowo - organizacyjną w obszarze edukacji zawodowej  wzorowanej na doświadczeniach krajów Unii Europejskiej. Kształcenie,  dokształcanie i doskonalenie zawodowe  w pełni drożne i elastyczne do całego systemu edukacji oraz potrzeb  rynku pracy jest głównym celem strategicznym placówki. Centrum  Kształcenia Praktycznego jest jedyną tego typu placówką w mieście oraz  powiecie bełchatowskim. Powstało w wyniku przekształcenia warsztatów  szkolnych w samodzielną jednostkę organizacyjną.  Zajęcia praktyczne z  uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadający  odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Historia w datach:

   
  


Nasi partnerzy:
Wróć do spisu treści