Praktyczna nauka zawodu - CKZ2022

Przejdź do treści

Praktyczną naukę zawodu prowadzimy na podstawie umów zawartych z dwoma szkołami tj.: Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym.

W CKZ zajęcia odbywają uczniowie:
• Branżowej szkoły zawodowej I stopnia na podbudowie gimnazjum, w zawodach : ślusarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• Branżowej szkoły zawodowej I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej, w zawodach : elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• Technikum  na podbudowie gimnazjum w zawodach: : technik mechanik,  technik budownictwa, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych.
Nasi partnerzy:
Wróć do spisu treści