Placówka - CKZ2019

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Centrum  Kształcenia Praktycznego (od 1.09.2019 Centrum Kształcenia Zawodowego) w Bełchatowie istnieje od 1 stycznia 1997 roku  i powstało jako jedne z pierwszych 16 CKP w kraju. CKP stanowią istotna  innowację systemowo - organizacyjną w obszarze edukacji zawodowej  wzorowanej na doświadczeniach krajów Unii Europejskiej. Kształcenie,  dokształcanie i doskonalenie zawodowe  w pełni drożne i elastyczne do całego systemu edukacji oraz potrzeb  rynku pracy jest głównym celem strategicznym placówki. Centrum  Kształcenia Praktycznego jest jedyną tego typu placówką w mieście oraz  powiecie bełchatowskim. Powstało w wyniku przekształcenia warsztatów  szkolnych w samodzielną jednostkę organizacyjną.  Zajęcia praktyczne z  uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadający  odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

    W  CKZ znajdują się następujące pracownie: trzy pracownie podstaw zawodu,  pracownia spawalnictwa elektrycznego, pracownia spawalnictwa gazowego,  pracownia automatyki i robotyki, dwie pracownie tokarek uniwersalnych,  pracownia frezarek, pracownia szlifierek, pracownia aparatów i maszyn  elektrycznych, pracownia dekarska, pracownia doskonalenia nauczycieli,  pracownia elektrotechniki, pracownia kontroli jakości, pracownia  techniki połączeń, dwie pracownie budowlane.

    Praktyczną naukę zawodu prowadzimy na podstawie umów zawartych z dwoma szkołami tj.: Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym.

W CKZ zajęcia odbywają uczniowie:
• Branżowej szkoły zawodowej I stopnia na podbudowie gimnazjum, w zawodach : ślusarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• Branżowej szkoły zawodowej I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej, w zawodach : elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych
• Technikum  na podbudowie gimnazjum w zawodach: : technik mechanik,  technik budownictwa, technik elektryk, technik elektronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik pojazdów samochodowych.

CKZ posiada akredytacje do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w następujących kwalifikacjach:
• BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;
• BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
• BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych;
• MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
• MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
• MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających;
• MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
• EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego