Placówka - CKZ2019

Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Centrum  Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie istnieje od 1 stycznia 1997 roku  i powstało jako jedne z pierwszych 16 CKP w kraju. CKP stanowią istotna  innowację systemowo - organizacyjną w obszarze edukacji zawodowej  wzorowanej na doświadczeniach krajów Unii Europejskiej. Kształcenie,  dokształcanie i doskonalenie zawodowe  w pełni drożne i elastyczne do całego systemu edukacji oraz potrzeb  rynku pracy jest głównym celem strategicznym placówki. Centrum  Kształcenia Praktycznego jest jedyną tego typu placówką w mieście oraz  powiecie bełchatowskim. Powstało w wyniku przekształcenia warsztatów  szkolnych w samodzielną jednostkę organizacyjną.  Zajęcia praktyczne z  uczniami prowadzą nauczyciele praktycznej nauki zawodu posiadający  odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

    W  CKP znajdują się następujące pracownie: trzy pracownie podstaw zawodu,  pracownia spawalnictwa elektrycznego, pracownia spawalnictwa gazowego,  pracownia automatyki i robotyki, dwie pracownie tokarek uniwersalnych,  pracownia frezarek, pracownia szlifierek, pracownia aparatów i maszyn  elektrycznych, pracownia dekarska, pracownia doskonalenia nauczycieli,  pracownia elektrotechniki, pracownia kontroli jakości, pracownia  techniki połączeń, dwie pracownie budowlane.

    Praktyczną naukę zawodu prowadzimy na podstawie umów zawartych z dwoma szkołami tj.: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym nr 3 oraz  Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w następujących zawodach:

Zasadnicza szkoła zawodowa
Elektryk
Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Ślusarz                                                                

Technika
Technik budownictwa                                                               
Technik elektronik                                                               
Technik elektryk                                                                  
Technik energetyk                                                             
Technik górnictwa odkrywkowego
Technik mechanik                   

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego